ROZK£AD JAZDY PKS DWORZEC DAR£OWO


Kierunekdzisiejsze po³±czenia wszystkie po³±czenia
Dar³ówko Wsch.sprawd¼ sprawd¼
Dar³ówko Zach.sprawd¼ sprawd¼
Jaros³awiecsprawd¼ sprawd¼
D±bkisprawd¼ sprawd¼
Ko³obrzegsprawd¼ sprawd¼
Koszalinsprawd¼ sprawd¼
S³awnosprawd¼ sprawd¼
S³upsksprawd¼ sprawd¼
Ustkasprawd¼ sprawd¼

Rozk³ad jazdy jest aktualny!Rozk³ad jazdy PKS D±bki | D±bki sanatorium | PKS Dar³owo